Werken met Spirit
Bij Adempraktijk Spirit werken we aan het totale welbevinden van de cliënt. Niet iedereen heeft dezelfde klachten en ook de meest succesvolle aanpak kan per persoon verschillen. Er is dus geen standaard aanpak.
Veel vaak stressgerelateerde klachten uiten zich in ademproblemen. Vandaar dat we vaak beginnen bewustwording van de adem via de methode van Jan van Dixhoorn. Met behulp van de Methode Beter Ademen van Marleen van den Hout werken we daarna aan een verbetering van de adempatronen. Een meer ontspannen adem resulteert in een beter gevoel in het lichaam en in het totale systeem waarin de cliënt functioneert. Om dat gevoel beter te laten beklijven en in je groeistand te komen, kan het goed zijn om op zoek te gaan naar de onderliggende oorzaken van de stress in een intensiever coachingstraject. Ook dat biedt Spirit.

Continuïteit van de coaching
Als praktijk doen wij ons best om zo veel als mogelijk continuïteit te bieden. Toch kan het weleens voorkomen dat de behandeling niet doorgaat, bijvoorbeeld omdat uw coach ziek is, een nascholing volgt of andere verplichtingen heeft. In overleg met u bekijken we of de afspraak op een ander tijdstip kan plaatsvinden. In principe spreken we met u af hoeveel bijeenkomsten ongeveer nodig zijn voor het traject.
Mocht het toch zo zijn dat er geen ander tijdstip kan worden gevonden, dan krijgt u eventueel oefeningen en tips/adviezen mee zodat u tot de volgende afspraak thuis kunt oefenen.

Klachtenregeling
Natuurlijk streven we ernaar om alles goed te laten verlopen. Mocht u toch klachten hebben, spreek er dan vooral met ons over, zodat we samen tot een oplossing kunnen komen. Levert dat geen oplossing, kijk dan hier voor onze klachtenregeling.

Coachingsovereenkomst en privacy
Tijdens het intakegesprek ontvangt u een coachingsovereenkomst. Hierin staan de afspraken die gemaakt zijn omtrent het traject en de wijze van vergoeding. Ook worden in de coachingsovereenkomst bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de cliënt en coach geregeld conform de Wbp (Wet bescherming patiëntgegevens) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierin worden eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming, inzage en geheimhouding.
De privacy policy van Spirit vindt u hier.